TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỌP THÚE CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TÂN PHÚ ĐÔNG

Posted by

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỌP THÚE CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TÂN PHÚ ĐÔNG


Mã số thuế: 1201596722
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang
Đại diện pháp luật: Đặng Văn Núi
Ngày hoạt động: 01/01/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động