TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Posted by

TẠP CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


Mã số thuế: 0100903492
Địa chỉ: 77 nguyễn chí thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Đặng Khắc Ánh
Giấy phép số: 150? GP-BVHTT
Ngày cấp giấy phép: 17/04/2001
Ngày hoạt động: 20/01/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: wfD7DMqTlTtmUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động