TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

Posted by

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301458065
Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Quốc Dũng
Giấy phép số: 71GP/KDBH
Ngày cấp giấy phép: 15/04/2014
Ngày hoạt động: 02/08/1995 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động