TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Posted by

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN


Mã số thuế: 0305795054
Địa chỉ: Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Cao Hoài Dương
Ngày cấp giấy phép: 26/06/2008
Ngày hoạt động: 01/07/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: 9OLv4A04TULkqpIssAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động