TRẦN VĂN HIẾU

Posted by

TRẦN VĂN HIẾU


Mã số thuế: 5900657051
Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 9761/BV-TTĐT
Ngày cấp giấy phép: 13/02/2009
Ngày hoạt động: 13/02/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động