TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Posted by

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP


Mã số thuế: 0100935180
Địa chỉ: số 8 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Lê Cường
Giấy phép số: A-304
Ngày cấp giấy phép: 11/03/2010
Ngày hoạt động: 28/08/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở: gDw6j++pHIgVQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động