TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI PHÒNG

Posted by

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI PHÒNG


Mã số thuế: 0200139288
Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Đào Trọng Hà
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động