TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG TRỊ

Posted by

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG TRỊ


Mã số thuế: 3200262544
Địa chỉ: 34 Tôn Thất Thuyết, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Võ Văn Hoàn
Giấy phép số: 3269/2005/QĐ-UBND
Ngày cấp giấy phép: 27/12/2006
Ngày hoạt động: 27/12/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động