TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TP NAM ĐỊNH

Thông tin doanh nghiệp

TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TP NAM ĐỊNH


Mã số thuế: 0600383308
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Chánh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại trụ sở: AD+wsiSJXFcBFkOQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT NAM ĐỊNH AN CƯ PHÁT