TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ – LIÊN ĐOÀN LĐ TỈNH VĨNH LONG

Posted by

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ – LIÊN ĐOÀN LĐ TỈNH VĨNH LONG


Mã số thuế: 1500397588
Địa chỉ: ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Giấy phép số: 1240/QĐ.TLĐ
Ngày cấp giấy phép: 07/08/1998
Ngày hoạt động: 07/08/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: 3hPvrt9BenZovoPEFlIQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động