TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP.HCM

Posted by

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TP.HCM


Mã số thuế: 0307250465
Địa chỉ: 108 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hà
Ngày hoạt động: 10/03/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động