TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

Posted by

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ


Mã số thuế: 0107462705
Địa chỉ: Số 35 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Hoàng Mai Anh
Giám đốc công ty: Phạm Vũ Hùng
Ngày hoạt động: 01/06/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: gl+ABsu8iqoYR8qAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động