TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH DOANH VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Posted by

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH DOANH VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP


Mã số thuế: 0305452931
Địa chỉ: 60/2 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vũ Kim Hạnh
Giấy phép số: 187/ĐK-KHCN
Ngày cấp giấy phép: 10/12/2007
Ngày hoạt động: 01/02/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: ALoyeiF7neMHAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động