TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Posted by

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Mã số thuế: 0105841948
Địa chỉ: 63 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Đôn Tuấn Phương
Giấy phép số: A-848
Ngày cấp giấy phép: 20/08/2009
Ngày hoạt động: 20/08/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động