TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH

Posted by

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH


Mã số thuế: 0305044040
Địa chỉ: KP6 P.Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Đức Hoàng
Giấy phép số: 170/ĐK-KHCN
Ngày cấp giấy phép: 18/06/2007
Ngày hoạt động: 18/06/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động