TRUNG TÂM NGỌAI NGỮ – TIN HỌC HUY HÒANG

Posted by

TRUNG TÂM NGỌAI NGỮ – TIN HỌC HUY HÒANG


Mã số thuế: 0311001535
Địa chỉ: Số 35 đường 671, ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hứa Nguyệt Hồng
Giấy phép số: 101/10/GP-GDTX
Ngày cấp giấy phép: 19/07/2010
Ngày hoạt động: 01/08/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động