TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Posted by

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT


Mã số thuế: 0304333265
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trương Vĩnh An
Ngày hoạt động: 31/12/1992 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở: d+uZ3IAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động