TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒNG NAI

Posted by

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒNG NAI


Mã số thuế: 3601985131
Địa chỉ: xã Xuân Đường – Huyện Cẩm Mỹ – Đồng Nai, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng
Điện thoại trụ sở: MYZY4HEAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động