TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH GIANG


Mã số thuế: 0800733380
Địa chỉ: Thôn Vé, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nguyên
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn

Top