TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Posted by

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN


Mã số thuế: 4100384484
Địa chỉ: 114 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Ngày hoạt động: 02/04/1992 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở: 19703+7RYqWX0WM7AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động