TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I


Mã số thuế: 0101630350
Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh – Huyện Thanh Trì – Hà Nội, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Hùng
Điện thoại trụ sở: yDfgEI2EwwLRPrtgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top