TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

Posted by

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ


Mã số thuế: 2300479563
Địa chỉ: Số 568 Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Điện thoại trụ sở: svBUNANtSAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động