TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ


Mã số thuế: 0400517480
Địa chỉ: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 08/08/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: gb8V3GAWTgfnv+5IAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN LÊ KIM ANH