TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM- HÀN QUỐC- QUẢNG NGÃI

Posted by

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM- HÀN QUỐC- QUẢNG NGÃI


Mã số thuế: 4300754693
Địa chỉ: 236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Lê Trữ
Ngày hoạt động: 13/03/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 0Z+cP0G4HW5t+umUekAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động