TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI

Posted by

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÀO CAI


Mã số thuế: 5300132648
Địa chỉ: Phố Phùng Chí Kiên, tổ 12, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Đại diện pháp luật: Hứa Tân Hưng
Giấy phép số: LCAI0009
Ngày cấp giấy phép: 15/01/1995
Điện thoại trụ sở: AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động