TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Posted by

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á


Mã số thuế: 0400418666
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 28/01/2002 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: 199YB3QlBaJEdwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động