TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Posted by

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Mã số thuế: 0302378687
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu P.06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Phong
Giấy phép số: 118/ 2000/QĐ-TTG
Ngày cấp giấy phép: 10/10/2000
Ngày hoạt động: 01/09/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: 9FvV7CN8kT5Z9cAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động