TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Posted by

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN


Mã số thuế: 4400397903
Địa chỉ: 18 Trần Phú , P 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Ngày hoạt động: 24/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: gr8A8IHHEYPCknkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động