TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Posted by

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC


Mã số thuế: 4601266308
Địa chỉ: , Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Bình
Ngày hoạt động: 28/02/2013 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: 5PzRdwhD6nSnuAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động