TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH


Mã số thuế: 0301483706
Địa chỉ: 02 Đường Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Minh Xuân
Giám đốc công ty: Phạm Đăng Diệu
Ngày hoạt động: 04/08/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: IaAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN TDS