TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE THẾ GIỚI

Posted by

TRƯỜNG DẠY NGHỀ TƯ THỤC LÁI XE THẾ GIỚI


Mã số thuế: 0315193517
Địa chỉ: 46 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Sơn
Ngày cấp giấy phép: 30/07/2018
Ngày hoạt động: 23/07/1997 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở: AF2N9WZ0tDKdAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Ngừng hoạt động