TRƯỜNG LIÊN CẤP HỘI NHẬP QUỐC TẾ ISCHOOL QUẢNG TRỊ

Posted by

TRƯỜNG LIÊN CẤP HỘI NHẬP QUỐC TẾ ISCHOOL QUẢNG TRỊ


Mã số thuế: 3200686293
Địa chỉ: Khu phố Lai Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thắm
Ngày hoạt động: 18/02/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động