TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP II-III HUYỆN YÊN MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP II-III HUYỆN YÊN MINH


Mã số thuế: 5100269902
Địa chỉ: xóm Thành Minh, thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại trụ sở: DSq8dw2GWbFGAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top