TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 (ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ)

Posted by

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 (ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ)


Mã số thuế: 3603584745
Địa chỉ: ấp Long Đức 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2(Đại học Nguyễn Huệ) – Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cả
Ngày hoạt động: 10/11/1975 (Đã hoạt động 46 năm)
Điện thoại trụ sở: YvgX7foKYhknMecAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động