TRƯỜNG THCS CẨM VŨ

Posted by

TRƯỜNG THCS CẨM VŨ


Mã số thuế: 0800511469
Địa chỉ: Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại trụ sở: J308POLQi0m6DAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động