TRƯỜNG THCS ĐẶNG VĂN NGỮ

Posted by

TRƯỜNG THCS ĐẶNG VĂN NGỮ


Mã số thuế: 3300635535
Địa chỉ: 75 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Điện thoại trụ sở: CvPNnX6t++6H+j7614cPTotvp6AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động