TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN – ANH SƠN

Posted by

TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN – ANH SƠN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2901118667
Địa chỉ: Hùng sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Trường Tiẻu Học Hùng Sơn
Giám đốc công ty: Trần Đăng Ngọc
Trạng thái: Đang hoạt động