TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Posted by

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG THCS ĐẶNG BẮC

Mã số thuế: 2901002969
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Trạng thái: Đang hoạt động