TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ HUYỆN TIỀN HẢI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ HUYỆN TIỀN HẢI


Mã số thuế: 1000572129
Địa chỉ: Xã Tây Sơn – Huyện Tiền Hải – Thái Bình, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Trạng thái: Đang hoạt động

Top