TRƯỜNG THCS PHẠM KIỆT

TRƯỜNG THCS PHẠM KIỆT


Mã số thuế: 4300488000
Địa chỉ: , Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại trụ sở: HEwBpf+qd+gCRBUfFAFsAbQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top