TRƯỜNG THCS PHAN THÚC DUYỆN

Posted by

TRƯỜNG THCS PHAN THÚC DUYỆN


Mã số thuế: 4000491080
Địa chỉ: Xã Điện Thọ – Thị Xã Điện Bàn – Quảng Nam, Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại trụ sở: g7+ewFFjsTZltQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động