TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THANH HÀ

Posted by

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THANH HÀ


Mã số thuế: 0800510088
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại trụ sở: sDEm4chzLIUakAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động