TRƯỜNG THPT BÌNH MINH B

TRƯỜNG THPT BÌNH MINH B


Mã số thuế: 1500485499
Địa chỉ: Tổ 1 khóm 2 TT Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
Ngày hoạt động: 01/05/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: BZdKykzMYsBmAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top