TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Posted by

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA


Mã số thuế: 0302804952
Địa chỉ: 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Đình Lý
Giấy phép số: 3832/QĐ-UB-NC
Ngày cấp giấy phép: 21/08/1996
Ngày hoạt động: 01/01/2003 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: he3HfMH4BDBhsPvhsEkwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động