TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3

Posted by

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3


Mã số thuế: 2300315759
Địa chỉ: Thị trấn Hồ – Huyện Thuận Thành – Bắc Ninh, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Khanh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động