TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ DUNG

Posted by

TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ DUNG


Mã số thuế: 1000448474
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nhân – Huyện Hưng Hà – Thái Bình, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Đại diện pháp luật: Tống Thế Xuân
Ngày hoạt động: 04/10/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: GNz+pf0r8AyytyKI7SstcAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động