TRƯỜNG THPT TƯ THỤC NGUYỄN THÁI BÌNH

Posted by

TRƯỜNG THPT TƯ THỤC NGUYỄN THÁI BÌNH


Mã số thuế: 1000415172
Địa chỉ: Xã Vũ Chính – Thành phố Thái Bình – Thái Bình, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thế
Ngày hoạt động: 05/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: 3HfeH8D3wnldHUfHzkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động