TRƯỜNG TIỂU HỌC BA TÔ

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC BA TÔ


Mã số thuế: 4300715743
Địa chỉ: Km 43, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hoạt động: 08/09/1995 (Đã hoạt động 26 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động