TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO XUYÊN

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO XUYÊN


Mã số thuế: 0600644052
Địa chỉ: Thôn Rộc, xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Giám đốc công ty: Trần Thị Phượng
Điện thoại trụ sở: PT2UezunEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động