TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG


Mã số thuế: 0307688900
Địa chỉ: 2 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huỳnh Thoa
Ngày hoạt động: 01/04/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động